Global Press d.o.o. je osnovan 2001. godine.


Kao vlasništvo "Hachette Distribution Services" (HDS) iz Francuske

(deo francuske grupe LAGARDERE - od  2007. HDS menja naziv u

Lagardere Services), i firme DISTRIEST iz Slovenije, koje ima

prvenstveni zadatak da po LS standardima razvija distribuciju strane i

domaće štampe na teritoriji Srbije i Crne Gore, kao i izvoz domaće štampe

na strana tržišta.

 

Global Press je:

  • distributer domaće štampe
  • ekskluzivni distributer 1000 stranih časopisa
  • generalni distributer 140 domaćih časopisa
  • ekskluzivni dobavljač maloprodajnim lancima
  • izvoznik domaće štampe na strana tržišta: BIH, Crna Gora, Slovenija itd.
  • distributer CD i DVD izdanja
  • distributer knjiga
  • sistematizovan pretplatnički sistem